Informatieverstrekking

Een asbestziekte ontstaat als het gevolg van contact met asbest. In een belangrijk aantal van de gevallen komen asbestslachtoffers in aanmerking voor een uitkering uit de tegemoetkomingsregelingen voor asbestslachtoffers van de overheid en wellicht schadevergoeding door (ex-)werkgevers. Om te voorkomen dat asbestslachtoffers een lange juridische strijd aan moeten gaan tegen deze werkgever zijn het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) én het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) opgericht.

Beide instituten werken nauw samen en adviseren, bemiddelen en geven namens de overheid voorlichting over de uitkeringen en schadevergoedingen.

Wanneer iemand in aanraking komt met een asbestziekte zal het juridische aspect niet gelijk de eerste prioriteit krijgen. Toch is het belangrijk dat slachtoffers zich direct aanmelden bij IAS respectievelijk ISBG om zo hun rechten veilig te stellen.


De AVN kan u helpen bij het invullen van het aanmeldformulier dat bij IAS of ISBG ingediend moet worden. Daarnaast kunnen wij u als asbestzieke of nabestaande informeren over het traject rond het aanvragen van een uitkering uit de tegemoetkomingsregelingen voor asbestslachtoffers van de overheid en/of schadevergoeding door (ex-)werkgevers.


In een eventueel juridisch proces tegen de werkgever kunnen (ex-)collega’s elkaar vaak helpen om aannemelijk te maken dat het maligne mesothelioom is veroorzaakt door blootstelling aan asbest tijdens het verrichten van arbeid als werknemer. Samen weet u zich altijd meer te herinneren dan alleen. Op onze rubriek Praat mee kunt u een oproep plaatsen om contact te zoeken met (ex-)collega’s van uzelf of van het slachtoffer.