Ik herken het verhaal (helaas). Mijn vader is na een korte hoest/ademhalingsperiode bij een longarts langsgegaan en daar werden ‘pleurale plaques’ waargenomen. Hier werd in de diagnose gesteld dat er duidelijk sprake is van een ‘historische blootstelling aan asbest’. Er werd gesteld dat hij daar wel 100 jaar mee kon worden… Rekenfoutje ! 15 jaar later werd bij hem ‘maligne mesothelioom in het peritoneum’ vastgesteld. Dus NIET in het longvlies maar in het buikvlies. Asbest vermoordde dus uiteindelijk toch wel degelijk mijn vader, hij werd verre van 100 ! Ja, .. Van 125 kg naar 50 kg in krap een half jaar.
Laat u GOED onderzoeken door een ervaren specialist wanneer u twijfelt aan de diagnose bij u. Doen.