De overheid heeft besloten om alle asbestdaken voor 2024 te verwijderen. Dat is een goed streven, omdat de oude asbestdaken langzaam gaan verweren en als gevolg van erosie asbestdelen en dus ook de schadelijke vezels in het milieu terechtkomen. Mensen die hieraan worden blootgesteld lopen het risico dat men op termijn long- of buikvlieskanker krijgt. Jaarlijks overlijden in Nederland 900 tot 1300 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest.

De huiseigenaren (en boerenschuur-eigenaren) zijn zelf verantwoordelijk voor de sanering van hun daken. De overheid biedt inmiddels, vanaf 1 januari 2016, al de gelegenheid om gebruik te maken van een subsidieregeling. Deze regeling is echter wel heel karig; men ontvangt € 4,50 per vierkante meter. Gemiddeld komt dit neer op enkele honderden euro’s vergoeding per dak. De kosten van het verwijderen van het asbest door een gekwalificeerd bedrijf (particulieren mogen zelf slechts maximaal 35 m2 onbeschadigd asbest verwijderen) en het construeren van een nieuw dak zullen gemiddeld tussen € 10.000,- en € 40.000,- uitkomen.

Nog afgezien van de vraag of mensen de hoge kosten überhaupt kunnen opbrengen, zijn wij als patiëntenvereniging bang dat eigenaren zelf de verwijdering van asbest ter hand gaan nemen. Dit brengt vanzelfsprekend op grote schaal nieuwe blootstelling aan asbestvezels met zich mee, waardoor er straks opnieuw veel mensen geconfronteerd worden met asbestziekten.

De AVN volgt voor dit moment de ontwikkelingen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt in juni/juli met de eerste vooruitzichten van een versnelde sanering van asbestdaken. Daarna gaat een samenwerkingsverband van o.m. Ministerie, Bouwend Nederland, Verbond van Verzekeraars en Asbestsaneerders verder werken aan concrete oplossingen. Wij zullen e.e.a. op de voet blijven volgen en bezien op welke wijze wij onze zorgen ter kennis van de beleidsbepalers kunnen brengen.