Amerikaanse zusterorganisatie Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)

Collega-bestuurslid Theo Koopman attendeerde mij enige tijd geleden op de website van onze Amerikaanse zusterorganisatie Asbestos Disease Awareness Organization. Het leek mij goed ook onze leden en volgers langs deze weg bekend te maken met deze organisatie.

De link naar de website van de Asbestos Disease Awareness Organization is: http://www.asbestosdiseaseawareness.org/

Wat maakt deze zusterorganisatie zo interessant?

Heel actueel is het gegeven dat op voordracht van de Environmental Protection Agency (EPA) alles in het werk wordt gesteld om 10 gevaarlijk stoffen in de Verenigde Staten uit het milieu te bannen, waaronder uiteraard asbest.

Het is voor ons in Nederland nauwelijks te bevatten dat asbest nog altijd toegestaan is in de Verenigde Staten; bij ons werden bijna een kwart eeuw geleden, in 1993, alle toepassingen van asbest verboden.

Maar ondanks de lobby van de EPA kan de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari a.s. flink roet in het eten gooien. In zijn boek “The art of the comeback” schreef hij al dat asbest ‘100 percent safe is, als het eenmaal is aangebracht’, waarbij hij volledig voorbijgaat aan het gegeven dat juist het werken met de stof zo risicovol is. Dit wordt nog eens benadrukt door de federale Occupational Safety and Health Administration die staaft dat er “no safe level of asbestos exposure” bestaat. Het is toch werkelijk te hopen dat Trump na zijn aanstelling zich iets meer gelegen laat liggen aan de visies van publieke instellingen in de Verenigde Staten.

Op de site van ADAO kwam ik er ook achter dat diverse bekende mensen aan asbestziekten zijn overleden; de bekendste namen die ik tegenkwam waren filmacteur Steve McQueen en singer-songwriter Warren Zevon. De zoon van deze laatste, Jordan Zevon, eveneens een musicus, ondersteunt actief het goede werk van ADAO.

Tenslotte, het feit dat nog altijd producten uit de Verenigde Staten voorzien kunnen zijn van asbestdelen, geeft ons aanleiding om eens contact te leggen met de ADAO. Per slot van rekening kunnen deze producten mogelijk worden geëxporteerd naar Europa.

We houden u op de hoogte.

Jan Verschoor

Voorzitter