Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van

mevrouw M. Widdershoven-Cuijpers,

oprichtster en erelid van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Wij zijn dankbaar voor al het goede werk dat mevrouw Widdershoven heeft verricht voor de asbestslachtoffers, hun naasten en de vereniging.

Wij gedenken haar met respect en wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland,

Lies Cijsouw, Truus Quak, Christien Zonruiter, Theo Koopman en Jan Verschoor