Ons bestuur ontving 15 maart jl. een oorkonde van het Parelproject van ZonMw voor haar inspanningen om meer onderzoek naar Immunotherapie tegen asbestkanker te stimuleren.

Parelproject ZonMw

ZonMw subsidieert via haar tientallen programma’s veel verschillende projecten op het gebied van onderzoek en implementatie. Het is de ambitie dat de resultaten hiervan uiteindelijk een bijdrage leveren aan een betere praktijk in preventie en zorg. Om duidelijker zichtbaar te maken waar ZonMw voor staat, worden jaarlijks enkele projecten in het zonnetje gezet. Deze Parelprojecten hebben bijzonder vernieuwende resultaten die zich lenen voor landelijke invoering, of zijn tot stand gekomen via uitstekende samenwerking, of hebben extra oog voor aspecten als diversiteit, patiëntgerichtheid of innovatie. Met het uitreiken van een Parel aan deze projecten wil ZonMw deze extra inspanningen van projectleiders en hun teams belonen, en anderen inspireren om het beste uit hun projecten te halen.

De oorkonde ziet er zo uit:

 

Het bestuur bedankt ZonMw voor de oorkonde en beloofd haar harde werk voort te zetten. Lees alles over het Parelproject via deze link.