Klacht?

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland biedt graag kwalitatief goede dienstverlening. Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

We proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, hebben wij een klachtenprocedure, zodat u de kans krijgt uw klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

Als u een klacht heeft, handel dan als volgt:

  • Probeer met argumenten uw klacht te bespreken met diegene die bij de klacht betrokken is. Wellicht komt u er samen op een goede manier uit.
  • Als dit niet lukt, kunt u uw klacht omschrijven op het klachtenformulier en dit na ondertekening indienen bij:
    Secretaris van de AVN Klachtencommissie
    IJsstraat 5
    6114 RM Susteren
  • De secretaris van de Klachtencommissie stuurt u binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging. U ontvangt dan ook nadere informatie over de procedure.
 

Als u iets niet begrijpt, of onverhoopt geen ontvangstbevestiging ontvangt, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat van de AVN: secretariaat@asbestslachtoffer.nl

Uw klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Zie ons reglement voor meer informatie.