Symptomen

Asbestziekten worden in de meeste gevallen veroorzaakt door het inademen van asbestvezels. De asbestvezels komen in de luchtwegen terecht en zetten zich vast in de longen. De eerste symptomen van de ziekte verschijnen vaak pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbest.

De symptomen die bij asbestziekten kunnen voorkomen zijn moeilijkheden bij het ademhalen, hoesten, pijn op de borst of in de schouderbladen, vocht achter de longen of in de buikholte, koorts en gewichtsverlies. Verder is er in de meeste gevallen sprake van een algeheel gevoel van onbehagen.

In uitzonderlijke gevallen zijn de asbestvezels ingeslikt en daardoor in de buik terechtgekomen. Mogelijke klachten ten gevolge hiervan zijn een opgezette buik, pijn vanwege vocht in de buikholte, gewichtsverlies, een zwaar gevoel in de buik, verstopping en koorts.