Behandeling

Bij de behandeling van asbestkanker (mesothelioom) zijn er twee soorten te onderscheiden: behandelingen gericht op het bestrijden van de ziekte en behandelingen gericht op het verlichten van de klachten. Voor de ziekte asbestose bestaan er alleen behandelingen die gericht zijn op het verlichten van de klachten.

Bestrijding asbestkanker
Behandelingen die gericht zijn op het bestrijden van kanker in het algemeen zijn behandelingen als chemotherapie, radiotherapie en chirurgie. In het geval van asbestkanker wordt er zelden gekozen voor chirurgie. Het is namelijk onmogelijk om de gehele tumor te verwijderen vanwege de nare positie onder de borstkas. Tot een aantal jaar geleden leken ook chemotherapie en radiotherapie geen effect te hebben op kanker ten gevolge van asbest. Dankzij nieuwe ontwikkelingen komt daar langzaam verandering in. Toch kan er nog geen positief vooruitzicht worden geboden aan patiënten met mesothelioom. Er is nog geen behandeling voor genezing of langdurige overleving van de ziekte.

Van chemotherapie is inmiddels aangetoond dat het de levensverwachting met gemiddeld een aantal maanden kan verlengen. Chemotherapie kan echter een zware behandeling zijn en is daarmee niet voor iedereen geschikt. Radiotherapie wordt gebruikt voor het verlichten van de pijn of voor het verhelpen van lokale problemen zoals slikklachten.

Verlichting van de klachten
Asbestkanker (mesothelioom)
Een belangrijk onderdeel in de behandeling van asbestkanker of iedere andere kanker is de verlichting van de klachten en de pijn. De meest voorkomende klachten zijn pijn op de borst en kortademigheid.

De pijn ontstaat vaak door ingroei van de tumor in de ribbenkast. De pijn kan gevoeld worden op de plaats van de tumor, maar kan ook uitgestraald zijn over de borstkas. Soms is het al voldoende om pijnstillers in te nemen, maar soms werken andere medicijnen beter of moet er gekozen worden voor een andere toedieningsvorm. Omdat de optimale behandeling voor iedereen anders is, is het belangrijk altijd goed te overleggen met de arts. Ook wanneer pijnstillers al lijken te helpen, kan de arts helpen de juiste dosis te bepalen.

De tweede klacht die vaak voorkomt is kortademigheid. Dit wordt veroorzaakt door de aantasting van het borstvlies. Het borstvlies, dat om de hele long heen ligt, wordt dikker en belemmert daarmee de ademhaling. Diep inademen is dan minder goed mogelijk. Naarmate de ziekte voortzet, zullen sommigen ook meer last krijgen bij hun ademhaling. Bij de behandeling van kortademigheid is het belangrijk om eerst eventuele andere oorzaken van kortademigheid, zoals vocht achter de longen of een longontsteking, te verhelpen. Wanneer de tumor zelf de oorzaak is van de kortademigheid kan het toedienen van zuurstof verlichting geven. Hoewel het vaak wordt gevreesd, zullen de longen er door zuurstofgebruik niet verder op achteruitgaan.

Asbestose
Patiënten met asbestose kunnen last krijgen van acute infecties of ontstekingen in de longen. Deze infecties of ontstekingen kunnen bestreden worden met antibiotica en corticosteroïden. Corticosteroïden zijn nagemaakte hormonen die de lichamelijke reacties bij infecties en ontstekingen onderdrukken. Een andere klacht die veel voorkomt is kortademigheid. Bij een ernstig zuurstoftekort kan extra zuurstof worden toegediend. Zoals ook hierboven staat vermeld zullen de longen er niet verder op achteruitgaan wanneer er extra zuurstof toegediend wordt.

Palliatieve zorg

Richtlijn

Wilt u de volledige richtlijn erop naslaan, klik dan hier.