Juridische begeleiding

Asbestziekte ontstaat als het gevolg van contact met asbest. In een groot deel van de gevallen is het contact ontstaan in de werksituatie. De werkgever kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Om te voorkomen dat asbestslachtoffers een lange juridische strijd aan moeten gaan tegen deze werkgever is het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) opgericht. Het IAS adviseert, bemiddelt en geeft namens de overheid voorlichting over de schadevergoeding die aangevraagd kan worden.

Wanneer iemand in aanraking komt met een asbestziekte zal het juridische aspect niet gelijk de eerste prioriteit krijgen. Toch is het belangrijk dat slachtoffers zich zo snel mogelijk aanmelden bij IAS om zo hun rechten veilig te stellen.

AVN kan u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier dat bij IAS ingediend moet worden. AVN-leden kunnen daarnaast ook hulp krijgen bij het maken van een uitgebreid dossier waarin onder andere de arbeidshistorie en de asbestblootstelling in beeld wordt gebracht. Hiermee wordt de schadevergoedingsprocedure verkort en kan er gekeken worden of u recht heeft op een hogere vergoeding dan het normbedrag. Ook nabestaanden van een asbestslachtoffer kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

In een juridisch proces tegen de werkgever kunnen (ex-)collega’s elkaar vaak helpen. Samen weet u zich altijd meer te herinneren dan alleen. Op ons forum kunt u een oproep plaatsen om contact te zoeken met (ex-)collega’s van uzelf of van het slachtoffer.