Nieuwe behandeling voor mesothelioom van het buikvlies

Momenteel is er nog geen behandeling voor mesothelioom van het buikvlies. Dit is een zeer zeldzame vorm van kanker, per jaar zijn er maar tussen de 10 en 15 patiënten. In het Erasmus MC heeft men zich toegelegd op genezing van deze ziekte. Er is een behandeling ontwikkeld waarvan men denkt dat de patiënten er veel baat bij zullen hebben. Deze behandeling is inmiddels goedgekeurd voor een trial en zal binnenkort ook in andere Europese landen starten.

MESOPEC trial

Immunotherapie na operatie bij asbestkanker (mesothelioom) van het buikvlies

De MESOPEC studie is bedoeld voor patiënten met een zeldzame vorm van buikvlies kanker, het peritoneaal mesothelioom. Op dit moment zijn er voor peritoneaal mesothelioom geen genezende behandelingen. De huidige behandeling is een buik operatie waarbij alle zichtbare kanker zo goed mogelijk verwijderd wordt, waarna de buikholte wordt gespoeld met verwarmde chemotherapie. Dit noemen we HIPEC. HIPEC is een afkorting voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie.

Terugkeer uitstellen

Helaas is het, ondanks deze behandeling, te verwachten dat na verloop van tijd de tumor terugkomt. Daarom verrichten we onderzoek waarbij we proberen met nieuwe (aanvullende) behandelingsvormen de terugkeer van tumor langer uit te stellen.

Aanvullende behandeling

Dit onderzoek wordt gedaan door het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. We onderzoeken of een aanvullende behandeling die naast de huidige (standaard) behandeling plaatsvindt veilig is. De aanvullende behandeling bestaat uit dendritische cel immunotherapie. Met dendritische cel immunotherapie proberen we het eigen afweersysteem actiever te maken voor de bestrijding van kwaadaardige cellen.

Dendritische cel immunotherapie

Dendritische cellen zijn een bepaald soort witte bloedcellen. Witte bloedcellen spelen een belangrijke rol in het afweersysteem, zij zijn de natuurlijke bescherming van het lichaam tegen vreemde stoffen. Bij dit onderzoek halen we witte bloedcellen uit het bloed van de patiënt. Deze witte bloedcellen worden buiten het lichaam gekweekt tot dendritische cellen en geladen met een hulpstof. Deze hulpstof is gemaakt uit cellijnen met mesothelioom cellen. Deze mesothelioomcellen zijn kapot gemaakt, waardoor ze niet meer actief zijn. De dendritische cellen worden hiermee geladen en dan terug gespoten in het lichaam van de patiënt. Op deze manier bestrijden zij de actieve tumorcellen in het lichaam.  Bij deelname aan deze studie, zal de patiënt (na de HIPEC-operatie) in totaal vijf vaccinaties met deze cellen krijgen.

Zeer beperkte bijwerkingen

Dendritische cel immunotherapie is eerder in het Erasmus MC getest bij patiënten met een mesothelioom in de longen. Deze voorgaande studies hebben aangetoond dat de toediening van dendritische cellen slechts zeer beperkte (griepachtige) bijwerkingen geeft. Over de effectiviteit van de dendritische cel immunotherapie kan (nog) geen uitspraak worden gedaan, maar deze manier van behandelen lijkt veelbelovend. Daarom is het belangrijk dat hier meer onderzoek naar gedaan wordt.

Deelname aan studie

Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze studie, moet een patiënt aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste criteria voor deelname (inclusie criteria) en voor het uitsluiten van deelname (exclusie criteria) staan hieronder beschreven. Belangrijk om te weten is dat patiënten altijd nog een aantal onderzoeken zullen ondergaan (geschiktheidsonderzoek) om definitief te bepalen of zij in aanmerking komen voor deelname aan de studie.

Inclusie criteria:

 • Patiënten met de diagnose epitheliaal, peritoneaal mesothelioom
 • Patiënten ouder dan 18 jaar
 • Patiënten moeten in stabiele medische conditie zijn
 • Patiënten moeten in staat zijn om terug te keren naar het Erasmus MC voor vaccinaties en controles
 • Patiënten moeten in staat zijn schriftelijke toestemming te geven voor deelname een de studie (informed consent)
 • Patiënten moeten een verwachte overleving van ten minste 6 maanden hebben

Exclusie criteria:

 • Uitzaaiingen buiten de buik
 • Eerdere operaties voor behandeling van het peritoneaal mesothelioom
 • Ernstige gelijktijdige (chronische) ziekte of actieve infectie
 • Huidig gebruik van steroïden of andere immunosuppressieve middelen.
 • Voorgeschiedenis van auto-immuunziekten of orgaan transplantatie
 • Zwangere vrouwen, of vrouwen die borstvoeding geven
 • Gelijktijdige deelname aan een andere klinische studie
 • Medische of psychologische belemmering voor deelname
 • Patiënten met een schaaldierenallergie

Voor dit onderzoek zijn in totaal 20 patiënten nodig. De medisch ethische toetsingscommissie CCMO heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Vragen

Voor vragen over deelname aan de MESOPEC-studie, of het aanmelden van potentiele studie patiënten, kunt u contact opnemen met de studie coördinator, Nadine de Boer.

 

Contact:

Drs. Nadine de Boer

Arts-Onderzoeker

Afdeling Heelkunde, Erasmus MC

Email: n.deboer@erasmusmc.nl

Telefoonnummer +31(0)10-7042125

Recente media

Presentatie Paul Baas

Op de ledenbijeenkomst van 14 juni 2024 hield prof. dr. Paul Baas een presentatie over asbest en de diagnose en behandeling van mesothelioom.

Bekijk »
Deel dit artikel!