Vormen van asbestziekten

Vormen van asbestziekten​ Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen verschillende vormen van asbestziekten optreden. De meest voorkomende ziekten zijn asbestose en mesothelioom. AsbestoseBij asbestose worden asbestvezels door bindweefsel in […]

Oorzaken

Oorzaken Asbestziekten worden veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Asbest is een mineraal dat uit lange, dunne vezels bestaat. Deze vezels zijn microscopisch klein waardoor ze onmerkbaar ingeademd kunnen worden en […]

Symptomen

Symptomen Asbestziekten worden in de meeste gevallen veroorzaakt door het inademen van asbestvezels. De asbestvezels komen in de luchtwegen terecht en zetten zich vast in de longen. De eerste symptomen […]

Behandeling

Behandeling Bij de behandeling van asbestkanker (mesothelioom) zijn er twee soorten te onderscheiden: behandelingen gericht op het bestrijden van de ziekte en behandelingen gericht op het verlichten van de klachten. […]