Oorzaken

Oorzaken Asbestziekten worden veroorzaakt door hoge of langdurige blootstelling aan asbest. Asbest is een mineraal dat uit lange, dunne vezels bestaat. Deze vezels zijn microscopisch klein waardoor ze onmerkbaar ingeademd […]