Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Bent u ziek geworden doordat u tijdens uw werk in aanraking bent geweest met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u misschien een eenmalige financiële tegemoetkoming van maximaal € 22.839,- netto krijgen.

Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB), ingesteld door de overheid. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2023 in en geldt voor de volgende ziekten:
• Longkanker door asbest
• Allergisch beroepsastma
Chronic solvent-induced encephalopathy (CSE, schildersziekte)

Wat kunt u doen?
Ga naar de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG), daar vindt u informatie en een paar vragen. Door die vragen te beantwoorden met ‘Ja’ of ‘Nee’ weet u direct of het zinvol kan zijn om u aan te melden.

De procedure
Als uit uw antwoorden op de vragen blijkt dat het zinvol is om u aan te melden, kunt u dat direct doen via de website. Na uw aanmelding neemt ISBG contact met u op om u te vertellen wat er bij de  aanvraagprocedure komt kijken. Besluit u tijdens dit telefoongesprek uw aanvraag door te zetten, dan wordt de procedure in gang gezet.

Meer weten?
Op veel vragen vindt u antwoord op de website. Mocht u meer willen weten, of heeft u hulp nodig met het aanmelden, dan kunt u het ISBG bellen. Het telefoonnummer vindt u ook op de website.

Voor meer informatie en aanmelding, zie: www.isbg.nl

Bron: ISBG

Recente media

Documentaire ‘Leven met Asbestkanker’

In deze hoopvolle documentaire, gemaakt door Future Media in opdracht van de AVN, worden mesothelioompatiënten Remko Meddeler en Esther Terlouw van dichtbij gevolgd. Ook longarts Robin Cornelissen komt aan het woord.

Bekijk »
Deel dit artikel!