Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Bent u ziek geworden doordat u tijdens uw werk in aanraking bent geweest met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u misschien een eenmalige financiële tegemoetkoming van maximaal € 22.839,- netto krijgen.

Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB), ingesteld door de overheid. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2023 in en geldt voor de volgende ziekten:
• Longkanker door asbest
• Allergisch beroepsastma
Chronic solvent-induced encephalopathy (CSE, schildersziekte)

Wat kunt u doen?
Ga naar de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG), daar vindt u informatie en een paar vragen. Door die vragen te beantwoorden met ‘Ja’ of ‘Nee’ weet u direct of het zinvol kan zijn om u aan te melden.

De procedure
Als uit uw antwoorden op de vragen blijkt dat het zinvol is om u aan te melden, kunt u dat direct doen via de website. Na uw aanmelding neemt ISBG contact met u op om u te vertellen wat er bij de  aanvraagprocedure komt kijken. Besluit u tijdens dit telefoongesprek uw aanvraag door te zetten, dan wordt de procedure in gang gezet.

Meer weten?
Op veel vragen vindt u antwoord op de website. Mocht u meer willen weten, of heeft u hulp nodig met het aanmelden, dan kunt u het ISBG bellen. Het telefoonnummer vindt u ook op de website.

Voor meer informatie en aanmelding, zie: www.isbg.nl

Bron: ISBG

Recente media

Presentatie Paul Baas

Op de ledenbijeenkomst van 14 juni 2024 hield prof. dr. Paul Baas een presentatie over asbest en de diagnose en behandeling van mesothelioom.

Bekijk »
Deel dit artikel!